BEGELEID RIJDEN

2toDrive

Jongeren melden zich wel aan voor het experiment via de website www.2todrive.nl. Daar kunnen zij de begeleiderspas aanvragen. Op deze pas komen de namen van de coaches van de jongeren te staan. Door invoering van het experiment veranderen er een aantal zaken voor het behalen van het rijbewijs:

Meedoen aan begeleid rijden

Jongeren die op of na de startdatum van het experiment 17 jaar worden, mogen meedoen met het experiment. Jongeren die op de startdatum al 17 jaar zijn, kunnen niet meedoen aan 2toDrive. Wel mogen zij al op 17-jarige leeftijd starten met het volgen van rijlessen. Het praktijkexamen mag in dat geval pas afgelegd worden na de 18e verjaardag. Het theorie-examen mag wel al voor de 18e verjaardag afgelegd worden.

Binnen het experiment 2toDrive mag de Tussentijdse Toets afgelegd worden door de jongeren. Die minimumleeftijd is daartoe verlaagd naar 16,5 jaar, net als de minimumleeftijd voor de RIS-toetsen (Rijopleiding in Stappen).

Eisen coach

Aan coaches wordt een aantal eisen gesteld:

“De eisen rondom rijbewijsbezit en leeftijd van begeleiders gelden niet voor rijinstructeurs in de zin van de WRM 1993”. Dat betekent dat rijinstructeurs die nog geen 27 jaar zijn en nog geen 5 jaar het rijbewijs hebben gewoon als begeleider goedgekeurd worden. Mits ze wel aan de overige eisen voldoen uiteraard.

“De coach is geen rijinstructeur”. Hij/zij fungeert als aanspreekpunt voor de jongeren en coacht daar waar nodig. Hij geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. De jongere heeft immers zijn rijbewijs al behaald. In het buitenland is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een matigende en beschermende invloed op jongeren heeft.